23 Februari 2015

SEPULUH SEBAB/CARA MENUAI CINTA ALLAH SWT

 
Sepuluh  sebab/cara menuai cinta Allah SWT  oleh Ibnul Qayyim:Madariju As-Salikin yaitu
  1. Membaca Al-Qur'an dengan mentadaburi (merenungkan) makna serta memahaminya.
  2. Bertaqarrub kepada Allah SWT dengan amalan-amalan sunnah setelah fardhu.
  3. Selalu berzikir kepada Allah SWT dalam segenap keadaan, dengan lisan, hati dan amal serta keadaan.
  4. Mendahulukan apa yang dicintai Allah SWT daripada kecintaan pribadi ketika terjadi tekanan nafsu dan condong kepada apa yang disenangi hawa nafsu sekalipun sulit.
  5. Hati yang selalu memperhatikan nama dan sifat-sifat Allah SWT.
  6. Menyaksikan kebaikan dan kemurahan Allah SWT serta nikmat-Nya.
  7. Totalitas hati dalam tunduk pasrah di hadapan Allah SWT (khusyu).
  8. Qiyamul lail (Shalat malam)
  9. Berteman dengan orang-orang yang cinta kepada Allah SWT.
  10. Menjauhi semua sebab yang akan menghalangi antara hati dengan Allah SWT.0 komentar:

Posting Komentar

Komentar Anda