27 Februari 2015

TUJUH MACAM GOLONGAN MANUSIA BERUNTUNG


Ada tujuh macam golongan manusia yang mendapat naungan Allah SWT pada hari kiamat (tidak ada naungan lagi selain naungan dari Allah SWT) adalah sebagai berikut:
  1. Pemimpin atau raja yang adil 
  2. Pemuda maupun pemudi yang tumbuh dalam keadaan selalu beribadah kepada Allah
  3. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid
  4. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, sehingga mereka tidak bertemu dan tidak juga berpisah kecuali karena Allah
  5. Lelaki yang menolak diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, karena takut kepada Allah.
  6. Orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
  7. Orang yang berdzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri dengan mencucurkan air mata.    
((Hadits Diriwayatkan oleh HR. Al-Bukhari dan Muslim))

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar Anda